Volgers

zondag 30 augustus 2015

Stamping + Die Cuts - New Challenge

Hi everyone, and welcome to challenge #108
 
It is time to announce the start of our new challenge over at
Addicted To Stamps Challenge Blog

And the theme of our new challenge for the comming 2 weeks is
Which means we need to see some stamping, since we are a
stamping blog and this time we need to see DIE CUTS.
That's not so difficult I think.


Hallo allemaal, en welkom bij challenge #108

Het is alweer tijd om de start aan te kondigen van onze nieuwe challenge
bij de Addicted To Stamps challenge blog
En het thema van onze uitdaging voor de komende 2 weken is
"Stempelen met Die Cuts"
Dat wil zeggen dat we iets van stempelen moeten zien, we zijn dan ook
een stempel blog en we moeten iets zien van mallen uitsnedes.
Haal dus je stempels boven en je mallen en ga lekker aan de slag.
Deze uitdaging is niet zo moeilijk denk ik.

So here are my 3 inspiration cards for you.
En hier zijn mijn 3 inspiratie kaartjes voor jullie.

 
The first one is a Baby card and I have used stamps from a Joy! Crafts sheet.
My Die Cuts are the bottom of the flowers and the leaves and
they are all from CreaLies as is the little tag at the bottom.
Mijn eerste kaart is een Baby kaartje en ik heb stempels gebruikt van
een Joy! Crafts vel. Mijn Die Cuts zijn de blaadjes en de bodems
onder de rozen en het labeltje onderaan en die zijn allemaal van CreaLies.
 
 
For my second card I stamped the song text in second generation stamping.
Then the grasses at the bottom, and my sentiment.
The birds are my Die Cut.
Voor mijn tweede kaartje heb ik de muziek gestempeld in tweede generatie
stempelen en onderaan de grassen. De vogels zijn mijn Die Cut.
 
 
 
And finally my third card is a sympathy card (again) and here
I stamped script as background and the weeds are a Spellbinders Die.
En tot slot mijn derde kaartje is een condoleance kaart (alweer) en
hier heb ik een script stempel afgedrukt als achtergrond en het koren
is een Spellbinders mal.
 
 
I hope I have given you some inspiration to join in our challenge.
Please check out what  lovely projects my teammies have made, for
this go to our challenge blog HERE 
Thank you for watching and for commenting and please do join in.
Hope to welcome you again next blogpost, hugs Veerle x
 
Ik hoop dat ik jullie een beetje inspiratie heb kunnen geven en zin
om ook mee te gaan doen. Ga even kijken welke mooie projecten mijn
team genootjes gemaakt hebben, ga hiervoor naar ons challenge blog HIER
Dank je wel om een kijkje te komen nemen en een berichtje achter te laten.
En doe gezellig allemaal mee met deze leuke challenge.
Hopelijk mag ik jullie opnieuw welkom heten bij mijn volgende blog post.
Hartelijke groetjes van Veerle x
 
 zaterdag 29 augustus 2015

Baby cas

Hello there,

Dispite what I 've told you in my previous post, I just couldn't help myself.
Sometimes when I have this idea in my head it just has to come out or I get nuts.
Actually to be honest it's not sometimes. It's ALWAYS !!!!! LOL
When something is in my head I have to release it. And thus, here I am with a card.
I interrupted my occupations for the hobby fair to make this cas card.
I hope it was worth it ??? LOL

Hallo daar,

Ondanks wat ik jullie gisteren had verteld in mijn vorige blog bericht, kon ik het
natuurlijk toch weer niet laten. Soms als ik een idee in mijn hoofd heb zitten moet het
er gewoon uit of ik wordt gek. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, het is niet soms. Het
is ALTIJD zo !!!!!!! LOL
Als er een ideetje in mijn koopie zit moet ik het gewoon vrij laten. En daarom dus ben
ik hier vandaag toch weer met een kaartje. Ik heb mijn bezigheden voor de beurs volgende
week even onderbroken om dit cas kaartje te maken.
Hopelijk was het de onderbreking waard ???? LOL


 
Unfortunatly although I took the picture outside it didn't capture the whole
idea very well.
I took a snippet of white cardstock on which I stamped the plaid
with Archivel ink. Then I made a cut out from it with a Marianne
die it's a baby bib. On another piece of snippet I sprayed water
and then gently sprinkled some blue brusho.
I adhered the baby bib with foam tape to the brusho piece.
The end of the bib I tied together with bakers twine. Stamped the
sentiments with the same Archival glued everything to a base card
and finished.
Ondanks dat ik de foto buiten heb genomen is het geheel toch niet goed
overgekomen op de foto. De belichting was niet zo optimaal.
Ik heb een restje wit kaartkarton genomen en daar de plaid op
gestempeld met Archival inkt. Dan met de Marianne mal baby slab
een uitsnede gemaakt. Op een ander restje karton heb ik water gesprayed
en dan voorzichtig wat blauwe brusho gesprinkeld. Daarna de slab
hierop gekleefd met foam tape en de twee uiteinden aan elkaar
geknoopt met baker's twine. De twee tekstjes met dezelfde Archival
inkt gestempeld en het geheel op een witte basis kaart gekleefd.
Klaar.
 
 
I would like to enter this card into following challenges:
 
Addicted To Stamps And More  # 159 - Clean and simple
 
CAS°ology  # 161 - Plaid
 
Inspiration Destination   # 48 - Anything Goes
 
Shopping Our Stash  # 216 - Splish Splash use a wet medium
I have sprayed water to use with blue brusho
 
Stampothique Designers Challenge   # 210 - Anything Goes
 
Addicted to CAS  # 71 - Blue
 
 
 
That's it for today, and this time I will NOT post a card tomorrow I really really need
to get going with all my preps for the hobby fair next week. We start building the
boot on thursday so I need to move along. Thanks friends for stopping by and
for leaving me a comment. I will try to come and visit your blogs but you know
if I can't manage I'll be back with you after the fair. Hugs, Veerle
One small note I DO have a generated post that will go live tomorrow, so it's not
ME okay LOL it was already made in advance. ;-)
 
 
Dat is alles voor vandaag, en ditmaal ga ik géén kaart posten morgen, ik moet echt
echt opschieten met de voorbereidingen voor de beurs. We beginnen met de opbouw
van de stand komende donderdag dus ik moet opschieten. Dank je wel lieve vrienden
om langs te komen en een berichtje te plaatsen. Ik ga proberen toch langs te komen bij
jullie maar je weet als het niet lukt ben ik er weer na de beurs. Groetjes, Veerle x
Eén kleine nota, ik heb WEL nog een op voorhand gemaakt blog bericht dat morgen live
gaat. Dus ik ben het NIET hé, oké  LOL deze was reeds op voorhand gemaakt. ;-)
 


vrijdag 28 augustus 2015

Owl

Hi everyone,
Just a very quick post to show you that I am still alive ;-)
Next week I will be giving workshops three days on the hobby fair in Genk.
My craft supplier Het Hobbypaviljoentje has a boot on this fair and it's there
that I will give workshops and demo's. So that means I am extremely bussy now
getting everything prepared.

Hallo allemaal,
Even een heel snelle post om te tonen dat ik wel degelijk nog leef ;-)
Volgende week is het hobbybeurs in Genk en mijn vaste hobbywinkel
Het Hobbypaviljoentje staat met een stand op de beurs en ik ga daar weer 3 dagen
workshops en demo's geven. Dus ben ik nu heel druk in de weer om alles geregeld
en klaar te krijgen. Dus zullen jullie mij even wat minder zien.

Before I show you my card I would like to welcome 2 new followers and these are:
Nelleke from farmerblog 
Sarah from SYRIANDERTJE 
Welcome to my blog ladies. If you click on theire blog's name you can go
and have a look at their blog.
 
 
Voor ik jullie mijn kaart toon wil ik graag 2 nieuwe volgsters welkom heten en dat zijn:
Nelleke van farmerblog
Sarah van SYRIANDERTJE
Van harte welkom dames. Willen jullie ook de kaartjes gaan bewonderen van deze twee
talentvolle dames klik gewoon op de naam van hun blog en je kan een kijkje gaan nemen.
 
 
Onto my card then. You may remember that a little while ago I had to make 10
different owl cards on request. I have already showed some of them not yet all.
This is one of these cards I hadn't shown you yet.
 
Over naar mijn kaartje dan. Je herinnert je misschien nog wel dat een tijdje geleden
ik op verzoek 10 verschillende uilen kaarten moest maken. Een deel daarvan heb ik
al laten zien op mijn blog maar nog niet allemaal. Dit is er één van welke ik nog niet
toonde.
 
 
 
I will try to come and visit you guys but if it takes a bit longer you know it's because
I have a lot on my hands right now, okay. Thanks again for visiting and for leaving
me a comment I really appreciate this a lot. See you around, bye. Hugs Veerle x
 
 
Ik ga wel echt mijn best doen om jullie blog te komen bezoeken maar als het wat
langer duurt of het lukt me niet dan is dat omdat ik nu even héél veel op mijn bord
heb dat gedaan moet worden, oké ? In ieder geval heel hartelijk bedankt voor je
bezoekje weer en je berichtje, dat waardeer ik enorm. Tot ziens, groetjes, Veerle xwoensdag 26 augustus 2015

Second blog post with two cards

Hi all,

I am here with my second blog post for today. The first one was for the colour
assignment. Every month you are challenged to make a card/project with one colour
from the previous month accompanied by one new colour. It was my first play and
the two colours were purple + fluor yellow. I managed to make two cards, if you have
missed them, scroll down to go to my previous post.

Hoi allemaal,

Hier ben ik met mijn tweede blogpost voor vandaag. De eerste was voor de kleur
schakel uitdaging en deze maand moesten we fluor geel + purper gebruiken. Het was
mijn eerste deelname dus dat fluor geel kon tellen hé ?! Maar ik ben erin geslaagd om
twee kaartjes te maken, heb je ze gemist ? Scroll naar beneden en klik op ouder bericht
om ze te zien.

Onto my cards for this blog post. The first one is a cas card which I really enjoyed making.
In fact the second one has a lot of colour for the rest is more or less also cas.
Here they are....

Op naar mijn kaartjes voor deze blog post. De eerste is een cas kaartje waar ik veel
plezier aan heb gehad om het te maken. En in feite is de tweede ook min of meer een
cas kaart wel veel kleur op maar voor de rest. Hier zijn ze dan ...

 

I made this one for the LIM challenge which gave us a sketch to follow. I adapted the sketch
just a little bit by moving my sentiment up to the middle. I also had the Crafty Cardmakers
challenge in mind which is no patterned papers. The top piece with the flowers is stamped.
Deze kaart heb ik voor de LIM challenge gemaakt die ons een sketch heeft gegeven om te
volgen. Ik heb ze een klein beetje aangepast door mijn tekst naar boven te schuiven.
Ik had ook de Crafty Cardmakers in gedachten waar het geen design papier is. Het
paneeltje met de bloemen heb ik gestempeld.

 
I would like to enter this first card into following challenges:
 
Crafty Cardmakers and More  # 146 - No Patterned Papers
The flower panel is stamped by myself
 
 
Less is More # Week 238 - Sketch
 
Except for the base everything else is made from snippets
 
 
 
 
Onto my second card and for this one it is the very first time I made a shaving foam
background. I can tell you it's pretty addictive ;-)
Verder naar mijn tweede kaartje. Voor deze heb ik voor de allereerste keer een
scheerschuim achtergrond gemaakt. Ik kan je vertellen dat het vrij verslavend is ;-)
 
 

 
This card I would like to enter into following challenges:
 
SOSS  # 41 - i is for image only
 
Creative Craft Cottage  # 46 - Anything goes
 
Love To Scrap # 60 - Anything goes
 
 
 
So, I say goodbye here, that's all for today. Thank you so much for stopping by my
two blog posts today and for leaving me a little comment. I truly appreciate this a lot.
Hope to see you here next post also. Have a wonderful day, hugs Veerle x
 
Zo, dat was het alweer voor vandaag. Dank je wel om langs te komen bij mijn twee
blog berichten vandaag. En dank je wel voor het achterlaten van een berichtje. Ik
waardeer jullie berichtjes heel erg, dank je wel daarvoor. Hopelijk komen jullie de
volgende keer ook weer langs. Nog een hele fijne dag verder, hartelijke groetjes, Veerle x
 


Kleurenkaartenteam/Colour Card Team

Goeiemorgen iedereen,

 Het kleurenkaartenteam werd weer opgeroepen tot deelname ! Nancy daagde ons uit met fluo geel, neen, geen GEWOON GEEL maar FLUO GEEL komt bij het paars bij van vorige maand.  Uiteraard mag wit en zwart van je stempelafdruk altijd.

Voor mij is dit de aller eerste keer dat ik meedoe met deze leuke uitdaging maar
kon geen moeilijker moment vinden om in te stappen fluo geel ? Duh !!! Ik heb
niks fluo geel en vond ook niets in de winkel. Dus heb ik mijn fluo marker maar
boven gehaald en wit kaartkarton fluo geel gekleurd. Ben benieuwd wat jullie
van mijn twee kaartjes vinden.

Good morning everyone,

There is a fun thing going on in blogland. It's not a challenge but everyone can
join in. It's a colour card team. Last month the two colours with which you had
to make a card or another project were grey + purple. This month the purple
stayed and the second colour was FLUO YELLOW, so no not just yellow but
fluo yellow like the markers. Black and white if you stamp are also allowed.
This is the first time i join the group and immediately it was a difficult one with the
fluo yellow. I don't have anything fluo so I just took white cardstock and coloured
it with a yellow fluo marker. Below my cards you see the list of all the other players
and you can go and visit them to have a look how they managed using this crazy
colour.


Ik heb het zelfs aangedurfd om het fluo te gebruiken voor een condoleance kaart !

I even dared to use the fluo yellow for a sympathy card. The word STERKTE means
courage.


Mijn tweede kaartje ben ik nu eigenlijk niet helemaal zeker of het wel aan de vereisten voldoet ? Mocht je nu wel of niet wit gebruiken ? Ik weet het niet zeker, maar ik hoor het wel.

My second card is a get well soon card.

 
 

Ik doe alvast mee : Here are the blogs of all the persons who join in this month
Martina : http://martinaskaartjes.blogspot.com/
Sientje : http://sientjesscrapblog.blogspot.be/
Rosina : http://rosina-scrapcards.blogspot.be/
Nelleke : http://farmerblog-nelleke.blogspot.be/
Corry : http://corryskaartblogspotnl.blogspot.be/
Jantine : http://jantineskaartjes.blogspot.be/
Marfien : http://kaartenvanzolder.blogspot.be/
Lisbeth van de heuvel : http://krealis.blogspot.be/
Colien : http://scrapspulvancolien.blogspot.com/
Sarah : http://syriandertje.blogspot.be/
Creatiels : http://creatiels.blogspot.be/
Veerle : http://veerleskaartenhoekje.blogspot.be/
Nancy : http://tisallemaalhandwerk-nancy.blogspot.be/
Lenywim : http://lenywittenberg2013.blogspot.be/
Diny : http://dinys-scrapkaarten.blogspot.be/
Chantal : http://chantalcards.blogspot.be/
Francisca : http://kempischecreativiteit.blogspot.be/
Yvonne van Bruggen :  http://bruggetje.blogspot.be/
Mariken : http://scrapcolour.blogspot.be/
 
I also would like to enter this card into following challenges:
 
Quirky Crafts  # 17 - Quirky Embossing
I have used an embossing folder
Creative Fingers  # 90  - Anything goes
 
 
 
Dat was alles voor nu, komen jullie straks ook naar mijn tweede blogpost kijken ?
Alvast bedankt voor je bezoekje, groetjes, Veerle x
 
That's all for now, will you come back later today to check out my second blog post ?
I also made a card for the LIM challenge and for some other challenges. I will show 2
cards in my second blog post. Thanks for visiting and hope to see you again later today.
Hugs Veerle x

 dinsdag 25 augustus 2015

Autumn

Hello there everyone,
 
Before I start my post I want to invite you to join our At The Beach
challenge. There is still time to join in. Just click HERE thx.


Hallo allemaal,

Voor ik met mijn blog post van vandaag van start ga wil ik jullie nog even
uitnodigen om mee te doen met onze At The Beach Challenge.
Er is nog steeds tijd om mee te doen. Klik gewoon HIER bedankt.


So, onto my card for today. I had a lot of fun making this.
Swooshing around with inks and stuff, wohoo, love that. Hope you like it.

Op naar mijn kaartje van vandaag. Ik heb veel plezier gehad om dit te
maken. Rond zwieren met verschillende soorten inkt, wohoo, leuk is dat.
Hopelijk vinden jullie mijn kaartje leuk.After all the colour was added and all the stamping I covered the piece with
embossing powder with some glitter in. Hopefully you can see that on the
pictures below here.
Nadat alle kleur was aangebracht en al het stempel werk heb ik het hele stuk
bedekt met embossing poeder met een glittertje in. Hopelijk is dat
zichtbaar op de foto's hieronder.


 
I would like to enter this card into following challenges:
 
Just Us Girls  # 307 - Photo week
 
Inkspirational  # 89 - Word Prompt : MELT
I have used embossing powder that is melted ;-)
 
Craft Your Passion  # 276 - Always Anything Goes
 
Crafting From The Heart  # 74 - Always Anything Goes
 
 
So that'll be all for today. Thank you so much for visiting and for
leaving me a little comment. Hope to see you again next time.
Hugs Veerle x
 
Zo, dat was het weer voor vandaag. Hartelijk bedankt voor je bezoekje
en voor het achterlaten van een klein berichtje. Hopelijk komen jullie
de volgende keer ook weer gezellig langs. Groetjes, Veerle x
 
 
 
 
 
 
 

maandag 24 augustus 2015

Reminder

Good morning everyone,
 
Just a quick post to remind you there is still time to enter our
"At The Beach" challenge
You still have time until thursday 27th to enter your card.
You can do that on our challenge blog HERE

Goedemorgen allemaal,

Even een snelle post als herinnering. Er is nog tijd om mee te doen met onze
"At The Beach" challenge.
Je hebt nog tijd tot donderdag de 27ste om je kaartje te uploaden.
Dat kan je doen HIER


Here are a few cards I made a while back you probably have seen them already,
but they are just some inspiration.
Hier zijn enkele kaartjes die ik al een hele tijd terug heb gemaakt, je hebt ze
waarschijnlijk al eens gezien maar het zijn maar inspiratie kaartjes.


So, hop over to the CreativeCornerChallenge blog and join in !
Dus spring even verder tot bij de CreativeCornerChallenge blog en doe mee !


 

 
You can make anything you like and use any techniques you like.
You can enter up to 3 different times.
Thanks for stopping by have a nice day, Veerle x
 
 
Je mag gelijk wat maken en gelijk welke technieken gebruiken.
Je mag tot 3x mee doen telkens in een aparte blogpost.
Dank je wel om langs te komen, nog een fijne dag, groetjes Veerle x

vrijdag 21 augustus 2015

At The Beach - New Challenge

Good morni ng bloggers,
 
It's time for team Jess to present their cards for our new challenge
over at the CreativeCornerChallenge Blog.
 And the theme is "At The Beach" sponsored by
Stitchy Bear's

 
Goedemorgen bloggers,
 
Het is weer tijd voor team Jess om hun kaarten te tonen voor onze
nieuwe challenge bij de CreativeCornerChallenge blog.
En het thema ditmaal is "At The Beach" gesponserd door
 
 
And here's my inspiration card using the Stitchy Bear's digital
image "Beach Day" created by Sentimental Susan
En hier is dan mijn inspiratie kaart, ik heb de Stitchy Bear's
digitale afbeelding "Beach Day" gebruikt gecreëerd door Sentimental Susan.
I suggest you hop over to our challenge blog to have a look at my teammies
inspiration cards AND to join in. We have plenty room for all of
you to join in okay ?!
Right click HERE  this will take you to our challenge blog.

Ik stel voor dat jullie even door wandelen naar ons challenge blog
om de inspiratie kaartjes te zien van mijn team genootjes EN
om zelf ineens ook mee te doen natuurlijk. We hebben plaats zat om
jullie kaartje erbij te zetten oké ?! Juist ja, klik dan HIER  dat zal
jullie rechtstreeks naar ons wedstrijd blog brengen.

Thank you for visiting and for leaving me a comment. And most of all
thank you so much for joining in our challenge.
See you, hugs Veerle x

Dank je wel voor je bezoekje en voor je berichtje. En meest van al
dank je wel om mee te doen met onze challenge.
Groetjes, liefs, Veerle x

donderdag 20 augustus 2015

Duo Set

Hi there,
Here's a quickie and probably my last post for this week since I still have
a lot to do for our family gathering on saturday. There is however still one
card I really really would love to make for a certain challenge but it's almost
closing and I don't know if I will find the time to make it.
There is also my scheduled post for tomorrow for the start of our new
challenge at the CreativeCornerChallenge Blog so please do check
that out tomorrow, thank you.
 
 
Hallo daar,
Hier is even een snelle post waarschijnlijk mijn laatste deze week omdat ik nog
zoveel te doen heb voor onze familie bijeenkomst hier zaterdag.
Er is nog wel één kaart die ik zo graag gemaakt had voor een challenge maar
deze challenge sluit bijna en ik vrees dat ik er de tijd niet ga voor vinden.
Morgen is er nog wel mijn op voorhand gemaakte blog post voor de
aankondiging van onze nieuwe challenge bij de CreativeCornerChallenge blog.
Komen jullie morgen een kijkje nemen voor deze nieuwe challenge ?
Alvast bedankt.
 
 
So my creation for today is a box and a card that match together.
I have made this on request for a wedding and the seastar charm was send
to me by the lady to incorporate this in the creation since all the wedding
invitations had this same charm.
Mijn creatie van vandaag is op verzoek gemaakt en is een doosje met een kaart
voor een huwelijk. De zeester charm is dor de dame naar mij opgestuurd
om in de creatie te verwerken omdat alle huwelijksuitnodigingen
zo een zelfde zeesterretje hadden.
 
First pic is of the outside of the box. I have used a Joy Barok clear stamp
for the background and heat set it with white embossing powder.
Then I added 3 colours of Distress ink which I mixed myself
out of six different colours.
Foto 1 de buitenkant van het doosje. Als achtergrond heb ik een Joy Crafts stempel
gebruikt de Barok dan bewerkt met de heat tool met wit embossing poeder.
Daarna de kleur erop gezet 3 verschillende kleuren Distress inkt die ik zelf
gemengd heb uit 6 kleuren Distress Inkt.

 
Pic 2 the inside of the box. And I returned that same charm again in the form
of a stamped image.
Foto 2 binnenkant van het doosje en ook hier heb ik datzelfde zeesterretje
weer laten terugkomen.
 
 
Pic 3 a detail of the rings on which I detached the charm.
The rings are a Marianne design Die cut and I cut out 4 times
and glued together to have certein thicknes. Then I covered the rings with
embossing ink and heat set it with silver embossing powder. Finished
the female ring with gem stones.
Foto 3 een detail van de ringen waar ik de charm aan bevestigt heb.
De ringen zijn een Marianne design die cut die ik 4x heb
uitgesneden en op elkaar gekleefd om een bepaalde dikte te krijgen.
Dan de ringen bedekt met embossing inkt en zilver embossing poeder.
De dames ring afgewerkt met steentjes.

 
Pic 4 a detail of the roses. For these I used a Joy! Crafts die cut, cut
out 6 bases for the big roses and 5 times the base for the small ones.
Bended, cut in and folded the base, glued together gave it a spot of Distress
colour and Perfect pearls spray.
Foto 4 een detail van de rozen. Hiervoor een mal gebruikt van Joy! Crafts.
De basis 6x uitgesneden voor de grote rozen en 5x voor de kleinere.
De basis ingesneden, geplooid en gevouwen en vast gelijmd.
Nog een spat Distress kleur aangebracht en Perfect Pearls spray.


 
Pic 5 The card. Here I used the same Barok stamp and the same
technique as for the box. I distressed the edges of the layer.
Added some die cuts and stamped the two sea shells with embossing ink
and heat set with silver embossing powder. The word "Proficiat" means
Congratulations.
Foto 5 de kaart hier heb ik dezelfde stempel en techniek gebruikt als bij
het doosje. De randen van de kaart heb ik distressed. De zeeschelpjes en zeester
zijn gestempeld en heat set met zilver embossing poeder.
 

 
 
 
Pic 6 finally the card and the box together.
Foto 6 tot slot de kaart en het doosje samen.
 
 
 
I would like to enter this creation into following challenges:
 
4 Crafty Chicks  # 260 - Distressing
The layer on my card is distressed all around.
 
Crafting From The Heart  # 73 - Anything Goes
 
Dream Valley  # 113 - Add a Charm
I have a seastarm charm on my box
 
Inspiration Destination  # 47 - Anything Goes
Not Just cards  # 23 - Anything Goes
Penny's Paper-crafty Challenge Blog  # 241 - Anything Goes
 
Ruby's Rainbow Challenges  # 111 - Die cuts or punches
I used dies for all my flowers and leaves
 
Try it on Tuesday   # Sending You Flowers
 
We Love Vintage  # 52 - Alles mag/Anything goes
 
So that'll be all for today. I will try and come visit you guys the
comming days.(in the evenings) Hope you enjoy the rest of the week
and the weekend. And please hop in tomorrow for the start of our new
challenge, thx a bunch.
Hugs Veerle x
 
Dat zal alles zijn voor vandaag. I ga wel proberen om jullie blogs te
bezoeken de komende dagen. ('s'avonds dan)
Geniet nog van jullie verdere week en weekend. En spring
even binnen morgen om te komen kijken naar de start van onze nieuwe
challenge, heel hartelijk bedankt daarvoor.
Groetjes, Veerle xx

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...