Volgers

zaterdag 3 december 2016

Kaart en update - Card and update

Eerst en vooral wil ik iedereen graag bedanken voor het uiten van
hun steun en lieve berichtjes, dank je wel lieve medebloggers.

First of all I want to express my thankfulness to you all for your
sweet messages and endorsements, so thank you my dear 
fellow bloggers.

Voor wie geen update van de situatie wil, toon ik hier eerst
mijn kaartje voor vandaag.

For those who do not want an update of the situation I
will first show today's card.


En dan nu de update. Na 3 bezoeken aan het ziekenhuis te 
Leuven, eerst om alle mogelijke onderzoeken te
ondergaan, dan om een gesprek met een werkgroep te
hebben (dat is een team van allerlei specialisten, ieder
heeft zo zijn eigen vakgebied) en als laatste een afspraak
met de chirurg is dit de situatie. Mijn gehemelte is
blijkbaar veel te laag (wist niet eens dat dat kon 😃)
Wat ik al wel wist omdat mijn kaakscharnier verkeerd in elkaar
zit heb ik na al die jaren zoveel pijn. Het kraakt langs beide
kanten en de onderkaak verplaatst zich dan wat ongeloofelijk
veel pijn doet. Ik zit met een constante pijnlijke druk op beide
scharnieren en heel veel bewegingen zijn gewoon niet meer
mogelijk. Zelfs iets banaals als je vinger aflikken als daar
wat op hangt gaat niet meer. Er moet dus geopereerd worden.
Mijn bovenkaak moet naar voor geplaatst worden en
gesplit worden om ze te verbreden. Voor beide ingrepen gaan
ze bot gebruiken uit mijn dijbeen. Helaas kan die operatie
niet meteen. Eerst moet de orthodont de positie van mijn mond
gaan verplaatsen zodat mijn beet juist zit na de operatie.
Dit duurt normaal gezien ongeveer een jaar, maar omdat ik
zoveel bewegingen niet meer kan en zoveel pijn heb gaan
ze zien of het op 6 maanden kan. Ik kan ten vroegste terecht
op 27 januari bij de orthodont en dan weet ik meer. Ik zal dus
nog zeker 8 maanden met de pijn moeten blijven lopen.

Here's the update. After 3 visits in the hospital, first for all the
tests and examinations, then to see a workgroup (this is a team of specialists, they all have their own area of expertise) and
finally to see the surgeon, this is the verdict. Apparantly my
palate is way to low (I didn't know this was possible 😃)
What I did know is that my jaw hinge is wrong, it works in
the opposite way, that's why after all these years I have so many
problems with it and so much pain. With a lot of movements 
my jaw creacks and moves a bit which hurts a lot. There's a constant aching pressure on both hinges and lots of movements
simply aren't possible anymore. A banal thing such as licking 
your finger when there's something on it just isn't possible.
If I do that my jaw creacks and moves sidewards and it
hurts a lot. So an operation is required. My jaw needs to be
moved foreward and needs to be split in order to make it wider.
For both interventions they will bone from my thigh. 
Unfortunatly this operation cannot be done before the orthodont
repositions my entire mouth so that my bite is correct after 
the operation. This normally takes up to a year. Since I have
so much pain and a lot of movements cannot be done they
will try to do this in six months. I cannot see the orthodont sooner
than january 27th so that means I will remain in pain for at least
the comming 8 months.

Maar, eigenlijk is dat nog niet zo erg, ik weet het hoe en waarom
en ik kan die pijn wel aan. Ik heb al ergere medische problemen
gehad. Donderdag zijn we pas echt door een hel gegaan.
Mijn hondje Billy, een teckel reutje van 6 jaar werd plots
niet goed, hij at niet meer en bewoog niet veel meer. Toen we
woensdag middag van het ziekenhuis in Leuven kwamen
ging hij kreunend en jankend met bolle rug voor me zitten.
We gingen er s'avonds mee op consultatie en het bleek zijn rug
te zijn. Hij kreeg pijn medicatie en ontstekingsremmers. we
moesten hem wel nauwgezet in het oog houden, als het erger
zou worden moesten we meteen bellen en hij kreeg kooi rust.
Donderdag ochtend om 6u10 toen mijn man van zijn werk
kwam liet hij Billy plassen en hij zag dat hij moeilijk kon stappen,
hij zwalpte alsof hij dronken was. Toen ik hem om 8u10 uit
zijn bench haalde om hem te laten plassen was hij verlamt
aan de achterkant. Onmiddellijk naar de dierenarts gebeld en
toen viel de hemel op mijn nek. Ik kreeg te horen dat hij
waarschijnlijk een hernia had en dat hij enkel kans maakte
mits een operatie. Die bovendien nog eens mega duur was.
Als we voor de operatie gingen moest dat diezelfde dag ten
laatste de dag erna. Wacht je langer kan er onherroepelijke
schade optreden aan de zenuwen en is hij sowieso verlamt.
Ik werd er niet goed van, Billy is mijn baby, onze baby.
Manlief wakker gemaakt met het slechte nieuws, we hadden
een doorverwijzing gekregen naar een specialist waar we 
een afspraak maakten. Daar konden we pas terecht om 13u30
omdat hij aan het opereren was. We wisten meteen dat een
blijvende verlamming het einde van Billy betekende. Hij is er
de hond niet naar om in een karretje te zitten met zijn achterlijf.
Hij heeft een alles of niets karakter. Sommige honden slepen
hun achterlijf mee hij vertikte dat, stappen of helemaal niets.
Hij is een vrijbuiter pur sang dus als hij effectief verlamt was
betekende dat dat we hem moesten laten inslapen. Toen we 
eindelijk bij de specialist konden nam die een foto en daar
konden we al heel duidelijk op zien dat er veel kans was op een
hernia. Enig licht punt Billy had nog pijn perseptie in de poten.
Met een operatie had hij 70% kans op volledig herstel
met enkel medicatie slechts 50%. Sowieso zou er eerst een
scan moeten genomen worden om te zien hoe en waar de hernia
zat. Zitten er drie hernia's is dat einde verhaal dat opereren ze niet.
Waren het twee hernia's werd de operatie nog duurder was het
er 1 was het het gunstigste maar ook dan indien er een bloeding zou
zijn was het einde verhaal. De scan is vreselijk duur en we zouden
er voor naar Best in Nederland moeten. Het was daar en dan
beslissen. Ik kan je verzekeren dat je er niet goed van wordt van 
zo'n nieuws. We moesten eerst nog zien of we de financiering rond 
zouden krijgen. Hij maakte sowieso een afspraak voor de scan
die kon doorgaan om 9u30 de dag nadien. We reden naar huis
en hadden een uur bedenktijd, daarna zou onze plaats voor de scan
ingenomen worden door iemand anders. We belden naar Best
om de juiste prijs van de scan te weten en dat kwam natuurlijk
duurder uit dan we eerst te horen hadden gekregen. We gingen
uit van de hoogste prijs voor de scan en de hoogste prijs voor 
de operatie (indien het 2 hernia's zouden zijn) en toen begon
het rekenen en tellen.  In ieder geval, Billy is ons kindje, 
hij is nog maar zes,
we konden nog geen afscheid van hem nemen. We hebben elke
euro 3x omgedraaid en we kwamen rond, we gingen ervoor.
En dus is hij gisteren na de scan terug mee naar België
gekomen en onmiddellijk geopereerd. Ik ben de hele nacht
bij hem blijven waken en hij heeft een goede nacht gehad.
Het is een zeer zware operatie daar moet hij nu eerst van herstellen.
We hebben geen garantie dat hij terug zal lopen maar we gaan er
alles aan doen. We zullen met hem moeten trainen, eerst
moet hij terug leren staan. Ik kan je verzekeren dat het dak
op je nek valt als je zo'n nieuws krijgt.

Actually, that isn't so bad. I know the how and why and I can
handle the pain. I've had far more severe medical problems
in the past. Thursday we really went through hell. Our dog
Billy, a 6 year old male dachshund suddenly wasn't well.
He didn't eat anymore, hardly moved and we came from the
hospital on wednesday at noon he came to me with a curved
back and moarning en whinening. In the evening we went to the 
vet with him and she said it was his back. So he got pain killers
and anti-inflammatories. He had to stay in his bench and if it
got worse we had to call back. Thursday at 6:10am when hubby
returned from work he took Billy outside for a wee and he
swa Billy couldn't walk proper, he was drifting about as if he
was drunk. At 8:10am I took him outside for a weewee and 
his back side was paralysed. Immediately I called the vet.
She told me it probably was a hernia and if he didn't get a
surgery he would be paralysed for good. A very expensive 
operation which needed to be performed asap if we didn't
want him to get nerve dammage. The sky fell on my head.
She gave me a phone number of a specialist and at 13:30pm
we could see him because he was in surgery. So we went there
he took a photo, examined Billy and he indeed suspected a
hernia. The good news was Billy still had pain perseption in
his legs. The specialist told us with an operation he had 70%
chance on full recovery without and with only medication he only 
had 50% chance. Before the operation we would need to drive to Holland for a scan because they need to see exactly where
the hernia is. Again a very expensive procedure. We had to decide
there and then because postponing the operation could cause
nerve damage and then it is 100% end of story. He made an
appointment for the scan that would be the next day at 9:30am
and we could go home to see if we could get the financies.
We had an hour to decide then our place for the scan would go
to someone else. At home we called Holland to find out the
exact price for the scan and ofcourse it was way more expensive
than inially told to us. We started calculating like mad man.
 Plus if the scan would 
show 3 hernia's it was end of story that's non operable, if they
would find 2 hernia's the operation would be more expensive.
So we assumed the worst case scenario and started calculating
again. As I said he is our baby and only six. We just knew
if he was parralized we had to put him down. He just isn't the
kind of dog to have restrictions in his movement. He is a
buccaneer, explorer, a free bird. We turned every euro 3 times
and got to gather the needed money. So yesterday he had his scan
he only had 1 hernia but a huge one. We drove from Holland
straight to the specialist who operated Billy immediately.
Yesterday evening we got to collect him. I stayed with him all
night because it is a very severe operation. He sleeps a lot which
is good for his recovery. He wil have to learn to stand on his
feet again and he will have to learn to walk again. We still
don't know if there was nerve damage or not. So we still don't
know if he will walk again but we will do everything within
our power to make him well again. We are not ready yet to
put him down. I can assure you it was an ordeal we went through.


Billy deze ochtend je ziet de grote pleister over zijn rug, 
daar zit de snede van de operatie.

Billy this morning, you can see the big bandaid over
his back, that's were the operation cut is.


Baby Billy 12 weken oud.
Baby Billy 12 weeks old.
Billy 1 jaar oud. Billy 1 year old.


Samen met Fieke op Corsica, dingen doen die niet mogen.
Together with our girl Fieke doing things they shouldn't.


En dan dutten, moe van de deugenieterij.
And then taking a nap, tired from all the mischief.Billy nu 6 jaar.
Billy now 6 years.

De specialist wist ons te zeggen dat hij zoveel hernia weefsel heeft
weggenomen dat het nu zeker is dat Billy geen schijn van kans had 
met medicatie alleen. Dus als we voor die optie waren gegaan
hopende dat hij bij de 50% zou zitten hadden we hem 
kwijt geweest.

The specialist told us yesterday after Billy's operation that
he had taken away so much hernia tissue that Billy wouldn't
have had a single chance with medication only. So if we 
would have chosen for that option hoping he was in the 50%
chance group it would have been for nothing.

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor al jullie steun en
lieve berichtjes en privé emails dat warrdeer ik enorm.
Groetjes, Veerle x

I again want to thank you all for your support and sweet
comments and private emails.
Hugs Veerle x

21 opmerkingen:

coldwaters2 zei

Oh Veerle my dear friend I am so very sorry to hear all that is happening with both you and Billie you are both in my thoughts and prayers. I do hope that Billie recovers quickly as dogs usually bounce back, I know from experience, I also hope that your operation will be done and you get back to normal. What a lot to put up with coming up to the festive season. Please you and your family take care, sending you lots of love & hugs
lorraine x

Sylvia zei

Hallo Veerle.

Wat een vervelende toestanden.Alles komt tegelijk.Sterkte met alles.Je kaart is prachtig.

Groetjes, Sylvia.

Marlies zei

Tjonge Veerle het is niet niks wat je nu allemaal doormaakt. Heel veel sterkte en hopelijk komt alles heel gauw weer goed. Je hebt een schitterende sfeervolle kaart gemaakt, super! Liefs, Marlies x

Anoniem zei

Hoi Veerle,
echt hele nare berichten van jou zelf..wat een ellende om zoveel pijn te hebben, ik hoop dat de operaties deze problemen gaan oplossen ..en dan ook nog je hondje, wat een schatje..nog zo jong.Ik snap dat je toch alles op alles wilde zetten door een scan en operatie..hopelijk dartelt hij binnenkort weer vrolijk rond..
Je kaartje is super, ik vind de kleuren erg mooi,
groetjes,
Ans

My Card Attic: Hazel zei

Oh dear, poor you Veerle my friend and poor Billy! My heart goes out to you. I hope and pray for a full recovery for Billy and a successful and speedy resolution for your operation! Fabulous card by-the-way! Thank you for continuing to pop by my blog and leaving your sweet comments, it means a lot to me, especially now, when my blogging and visits are so sporadic! I'm hoping Mum will be strong enough for me to ease off a little next year and I can get back to blogging proper again! Have a lovely weekend! Hazel xx

KarinsArtScrap zei

Veerle wat heb je een prachtige kaart gemaakt.
Gr Karin

!neke zei

Tjee wat een verhaal !!!!
Dat er nog wat uit je handen komt.....
Hoop dat Billy goed herstelt, dat geeft jullie ook rust om
de volgende periode goed door te komen !
Je kaart is heel mooi !
Sterkte met alles, groeten Ineke

Chrissy zei

Oh, Veerle..what a lot you have been going through and poor little Billie..but hopefully now he will recover and be is happy bouincing self again and all the very best to you with your surgery too..all this drama going on and you still post up a beautiful card..just gorgeous...take care..

Lots of luv CHRISSYxx

Laine zei

Gosh! What a week Veerle. So much has happened. Hope you and Billy feel much better soon.
xx

MaryH zei

So glad it was only the 1 hernia, and that it COULD be fixed! Billy is a darling (love his silky hair..our grand Doxie is just smooth hair). You & Billy have been through a tough time of it, and hope that YOUR procedure will have just as happy an ending. Now, I love your card - beautiful fall shades of color, and the detail of the spots on the fawns' backs, that's why your cards are so wonderful! Enjoy the weekend, and hope Billy moves better each day! TFS & Hugs

Nelleke zei

O, wat is dat schrikken zo, woensdag was ik nog op je blog. Ik hoop dat jij het allemaal volhoudt met de pijn aan je kaak, er moet heel wat gebeuren zeg. Maar zonder pijn en weer goed kunnen eten is het belangrijkste. En dan het verhaal over je hond. Wat naar, ik hoop dat hij weer snel opknapt, sterkte met alles. Groetjes, Nelleke

Mrs A. zei

Oh my goodness. Have read your ensuing tale with horror. what a terrible scenario for you all to have gone through. I hope that Billie makes a good recovery and will be back home with you shortly. Hugs Mrs A.

Fikreta zei

So sorry to read all this.
I hope everything will gonna be fine.
sending you lots of hugs.

your card is very nice.
take care

aussie aNNie zei

Oh so sad I do hope little Billie recovers with no complications at all...thinking of you.
Beautiful colours and creation...love it..xx{aNNie}

Unknown zei

Hi Veerle, first I have to say what a beautiful card, love the design and gorgeous topper. Secondly you poor thing what pain you must be in, so glad that it can be sorted but a shame it's going to take that length of time. Lastly I am so glad that they have managed to sort Billie out and I wish him a speedy full recovery. I know what you are going through as my little fur baby Oscar suffers with spinal problems and once it goes he cannot walk. The last time this happened we were told that if it happens again there is nothing else than be done other than an operation which will cost us thousands of pounds. Fingers crossed at present he is ok but we cannot take him for long walks or let him get too excited that might make him twist his back. So although it's not the same problem I can understand totally. Since they are our babies we will do whatever it takes . God bless the little fellow and hoping good news over the next few blogs. Take care hugs Jennifer xxx

Claudia Rogier zei

Prachtige kaart. Supertoffe kleuren en geweldige layout.

Grtjs
Claudia
http://creativesketchygirls.blogspot.be/
http://knutselmeisjes.blogspot.be

bolletjelucky.blogspot.com zei

Oo Veerle, nu snap ik je reactie op mijn blog, wat vreselijk dit nieuws over Billie. Onze Binky kreeg ook een hernia terwijl ik met hem aan het spelen was. Ik gooide een balletje en hij sprong en het leek net of hij tegen een onzichtbare muur aan knalde..hij landde verlamd aan de achterzijde op de grond, nog maar 7 jaar was hij. Wij hebben toen ook voor opereren gekozen en nog een week fysiotherapie, ik wilde het gevoel hebben dat we zéker alles hadden geprobeerd. Het was héél duur, toen al (1997) en het heeft bij hem helaas niet mogen baten. We hebben hem toen in laten slapen want zo'n karretje was zeker geen optie.
Fijn dat de dierenarts je bij hem liet waken en dat hij de nacht goed door is gekomen. Ik stuur positieve gedachten jullie kant in, ook voor jouw kaak en operatie maar eerst voor Billie. Heel veel sterkte en succes en alle gelijk van de wereld dat je ervoor gaat. Wat houden we toch veel van ze hè?
Je kaart is ook erg mooi en het geeft misschien wat afleiding om te freubelen. Hou je ons op de hoogte?
Liefs Miranda xx

Sarah zei

What a horrid time you have had Veerle and my heart goes out to you and I hope there are good outcomes for you and Billie. Your card today is absolutely gorgeous xx

Brenda zei

First off Veerle, your card is amazing and so beautiful. I know you have to be in a lot of pain, and I hate that. But thankfully they know what the problems is and how to fix your jaw. I hate though you have to wait so long, 2 more months, to get started. You would think they would squeeze you in since it is bad! Then there is poor Billy, thank God you and hubby were able to get him the operation!!! Our fur babies are everything to us, yes they are our babies!!! Trust me, it isn't a good feeling when you have to put a baby down and I'm so very thankful you didn't have to put Billy down. He is such a cutie!!!! Big hugs my friend, as I know what an ordeal you have been through. Brenda

Caroline Cards zei

Pffff Veerle, ik ben er stil van. Dat met je kaak is al zo erg, maar als ze aan je 'kindje' komen, is dat verschrikkelijk. Totale onmacht... Wat goed dat jullie de keuze hebben gemaakt voor een operatie en ik hoop dat Billy goed opknapt. Wat een prachtig hondje is het. Ik wens jullie heel veel sterkte met alles en zal voor jullie duimen!
Vergeet ik bijna te zeggen dat je een prachtige kaart hebt gemaakt!
groetjes, Caroline

Gerrina zei

Jesses Veerle dit is allemaal net niks! Eerstens dat je zelf te horen kreeg wat er allemaal moet gedaan worden en jij moet ondergaan alvorens je van de pijn af bent. En als je nog bezig bent om dat allemaal op een rij te krijgen gelijk dit met jullie hondje... Hoop en duim dat de operatie een succes voor 'm was en dat jullie nog lang samen kunnen genieten!
En voor jou: heel, heel, heel veel sterkte met de pijn en alles wat ze willen doen!
(Zend wel af en toe wat positieve energie naar je toe...) Groetjes, Gerrina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...